Australia Tours Aktiv-Resor
  • Vastuullinen matkailu

Vastuullinen matkailu

Vastuullisessa matkailussa kunnioitetaan ympäristöä, paikallisia yhteisöjä ja kulttuuria. Vastuullinen matkailu edistää sukupuolten tasa-arvoa luomalla työpaikkoja erityisesti naisille ja nuorille, kunnioittaa kohdealueen paikallisväestöä, antaa ihmisille mahdollisuuden parempaan elämään, luo resursseja ympäristön ja paikallisten kulttuurien suojelemiseen sekä auttaa elävöittämään maaseutua ja kaupunkialueita.
 

Vastuullisuus kaikessa toiminnassamme

Meille Aktiv-Resorissa vastuullisuus on tärkeää ja teemme työtä vastuullisen matkailun eteen joka päivä. Meille vastuullisuus tarkoittaa kokonaisvaltaista vastuuta toimintamme taloudellisesta, sosiokulttuurisesta ja ympäristövastuusta.

Panostamme jatkuvaan kouluttautumiseen ja oman osaamisen kehittämiseen vastuullisuusasioissa.

Yhteistyökumppaneiksi hyväksymme vain ympäristöä, luontoa ja paikallisia ihmisiä vastuullisesti huomioivat kumppanit, jotka jakavat arvomme vastuullisesta matkailusta. Matkakohteemme ovat maailman upeimpia paikkoja ja haluamme niin olevan jatkossakin. Matkojamme pystyy toteuttamaan kokonaan tai osittain siirtymillä maata pitkin, erilaisilla juna-ja merimatkoilla. Suosittelemme myös pidempää viipymää yhdessä kohteessa useiden lyhyiden matkojen sijaan.

Ympäristö ja ilmastonmuutoksen hillintä ovat meille erityisen tärkeitä. Päivittäisessä toiminnassamme muun muassa: lajittelemme jätteemme, Vähennämme toimistomme energian kulutusta, vältämme turhien paperisten tulosteiden käyttöä, kiinnitämme huomiota kasvisruokailun lisäämiseen, käytämme julkisia kulkuvälineitä mahdollisuuksien mukaan.

Olemme mukana Agran koululaiset ry kummitoiminnassa. Yhdistys auttaa yhdessä intialaisen kumppanijärjestön kanssa ylläpitämään koulua pienille tytöille Agrassa Intiassa. Koulussa on 38 oppilasta ja heidän koulutus tähtää työllistymiseen sekä koko yhteisön aseman parantamiseen. Lisää voitte lukea täältä www.agrankoululaiset.org

Päästöjen kompensointi / hyvittäminen

Päivittäisten vastuullisten toimiemme lisäksi, selvitimme toimistomme ja opintomatkojemme päästöt, jotka hyvitimme yhteistyökumppanimme Ilmastoavun kautta. Vuosien 2022-2023 kompensointimme tehdään istuttamalla männyn taimia, jotka istutetaan Ilmastoavun toimesta turpeen tuotannosta poistetulle suopohjalle tai muusta käytöstä vapautuneelle turvemaalle istutettavaan metsään Suomessa. Turvemaalla kasvava puu sitoo keskimäärin 600 kg hiilidioksidia elinkaarensa aikana. 

Istutettua metsää Suomessa hoidetaan kestävän metsänhoidon suositusten mukaisesti ja se sertifioidaan PEFC-sertifikaatilla. PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle lukuisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Riippumattomat tarkastajat valvovat säännöllisesti, että metsiä hoidetaan näiden vaatimusten mukaisesti.

Hankkeessa Ilmastoapu sitoutuu toimittamaan seuraavat tuotteet ja palvelut:

  • maa-alan varaus metsän kasvattamiseen
  • istutettavan alueen heinäntorjunta tarvittaessa
  • istutettavan alueen maanmuokkaus
  • istutettavan alueen lannoitus tarvittaessa (tyypillisesti turvemaa lannoitetaan aina)
  • istutettavien männyntaimien hankinta
  • puiden istutus
  • metsän hoito (heinikon torjunta, taimikon hoito, harvennus jne.) kestävän metsänhoidon suositusten mukaisesti
  • PEFC-sertifiointi

Lisätietoa PRFC-sertifionnista löydät TÄSTÄ.

Myös asiakkaillamme on mahdollisuus hyvittää halutessaan matkojensa päästöt Ilmastoavun kautta ja kerromme tästä mielellämme lisää.

Lue lisää päästöjen hyvittämisestä Ilmastoavun sivuilta.

Ilmastoapu

Lisätietoja vastuullisten valintojemme taustalla olevista sitoumuksista:

Helsinki Declaration
Cape Town Declaration on Responsible Tourism
 

Yhdessä vastuullisia valintoja tehden pystymme vaikuttamaan merkittävästi tulevaisuuteen ja turvaamaan elämyksiä myös tuleville sukupolville.

 

Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy