Australia Tours Aktiv-Resor

Matkaehdot - jälkeen 1.7.2018

MATKAEHDOT

 

AKTIV-RESOR OY:N KAUTTA VARATTAVIA MATKAPALVELUITA KOSKEVAT VARAUSEHDOT

Aktiv- Resorin kautta voi varata sekä yksittäisiä palveluita että useampia palveluita sisältäviä kokonaisuuksia.  Kaikki tämän esitteen palvelut ovat erikseen ostettavissa omilla hinnoillaan eikä useammasta yhtä aikaa ostetusta palvelusta muodostu valmismatkaa.

Tämän matkaesitteen pohjalta ostettuihin palveluihin tai palvelukokonaisuuksiin sovelletaan seuraavia maksu- peruutus- ja muita matkaehtoja.

MAKSUSUORITUKSET

Ennakkomaksu EUR 300/ henkilö maksetaan 7 vuorokauden sisällä varauksesta. Loppusuoritus maksetaan viimeistään 45 päivää ennen matkan alkua. Poikkeuksellisia maksuaikatauluja noudatetaan, mikäli palveluntuottajan maksuehdot ovat edellä mainittuja tiukempia. Tällöin noudatetaan kunkin palveluntuottajan erikseen ilmoittamia maksuehtoja.  Jotkin lentohintatyypit saattavat edellyttää ennakko-ostoajan tai muun ehdon soveltamista, jolloin maksu tapahtuu näiden ehtojen mukaisesti, joskus jopa varaushetkellä. Näistä erityisehdoista saatte tietoja Aktiv-Resorista. Suosimme maksujen suorituksissa ensisijaisesti tilisiirron ja maksukortin käyttöä.

LUOTTOKORTTIMAKSUT

Luottokorttimaksuissa lisäämme laskun loppusummaan luottokorttiyhtiön provision, jotka esitteen painatushetkellä ovat 1- 3 % kortista riippuen.

PERUUTUSEHDOT JA MUUTOKSET VARAUKSISSA

Seuraavia peruutusehtoja noudatetaan kaikissa tapauksissa (myös sairaustapauksissa) tämän esitteen nojalla varattuun palveluun tai yhtä aikaa varattuihin palveluihin.

Varattuja yksittäisiä palveluita ja palvelukokonaisuuden osia voi peruuttaa seuraavin ehdoin:

Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa

- viimeistään 45 vrk ennen matkan alkua peritään ensimmäisen palvelun peruutuksesta toimistokuluna EUR 300/ henkilö ja seuraavista EUR 15 / palvelu

- 44 – 30 vrk ennen matkan alkua peritään ensimmäisen palvelun peruutuksesta toimistokuluna EUR 500/ henkilö ja seuraavista EUR 15 / palvelu.

- 29 vrk – 14 vrk ennen matkan alkua peritään ensimmäisen palvelun peruutuksesta  toimistokuluna EUR 750/  henkilö ja seuraavista EUR 15 / palvelu.

- myöhemmin kuin 14 vrk ennen peritään ensimmäisen palvelun peruutuksesta toimistokuluna EUR 1000/ henkilö ja seuraavista EUR 15 / palvelu.

Kaikissa tapauksissa peritään em. kulujen lisäksi matkanjärjestäjälle aiheutuneet muut kulut, kuten alihankkijoiden edellyttämät peruutusmaksut. Tietyt ajankohdat, lentohintatyypit ja muut lentoyhtiöiden ehdot (esim. ennakko-ostoehto, nimenmuutos ei sallittu, ei takaisinmaksua tai jokin muu ehto) saattavat edellyttää jopa 100%:n peruutuskuluja. Monilla maapalveluilla ja risteilyillä on omat erityiset peruutusehdot ja –kulut. Näistä peruutusmaksuista saatte tietoja Aktiv-Resorista. Peruutuskulun määrä ei kuitenkaan voi ylittää varatun palvelun tai palvelukokonaisuuden hintaa.

Peruutuskulujen lisäksi peritään varaamisesta ja peruuttamisesta aiheutuneet palveluhinnastomme mukaiset viestintäkulut.

Matkustajan tulee jo varausta tehdessään ottaa huomioon, että peruutuskulut erityisesti viime hetken peruutuksissa voivat olla huomattavan suuret. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkistakaa myös että vakuutuksenne korvausmäärät ovat riittävän suuret suhteessa matkanne hintaan.

Asiakkaan tekemät muutokset varauksissa rinnastetaan peruutuksiin. Matkustajalla ei ole oikeutta luovuttaa sopimusta toiselle henkilölle, mikäli palveluntuottajan matkaehdot kieltävät sen (esim. ei nimenmuutosmahdollisuutta lentolipuissa tai muu ehto).

HINNANMUUTOKSET

Tilausvahvistuksen hinnat annetaan sitoumuksetta ja ne perustuvat tilausvahvistuksen laadintahetkellä voimassa oleviin tariffeihin ja valuuttakursseihin. Niiden oleellisesti muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin. Kurssimuutoksen suuruus määräytyy 6 viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Matkat tapahtuvat kansainvälisillä reittilennoilla ja kuljetusmuodon erikoisluonteesta johtuen matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, -veroissa tai polttoainelisissä tapahtuu muutoksia.

VIRHEILMOITUKSET JA VALITUKSET

Asiakkaan velvollisuus on tarkistaa tilausvahvistuksen ja lentovarausten oikeellisuus. Matkustajan täytyy jo varausvaiheessa antaa nimi, joka vastaa matkustusajankohtana käytössä olevan passin nimitietoja. Lentovarauksiin ei voi tehdä nimenmuutoksia ja väärille nimille kirjoitettuihin lentolippuihin sovelletaan lentoyhtiön määrittämiä peruutuskuluja ja Aktiv-Resorin toimistokuluja (ks. Peruutusehdot ja muutokset varauksissa).

Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset on tehtävä välittömästi kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle (hotelli, kuljetusyhtiö, matkanjärjestäjän paikallinen yhteistyökumppani) tai suoraan matkanjärjestäjälle Suomeen niiden korjaamiseksi jo matkan aikana. Matkaa koskevat korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti
viimeistään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.
 

YLEISTÄ

Koska tämän esitteen pohjalta varatuista matkapalveluista ei muodostu valmismatkaa, on erityisen tärkeää, että matkustaja tiedostaa matkustavansa omin päin ja että hän sitoutuu:

- perehtymään kohdemaansa erityisolosuhteisiin ja ottamaan huomioon, että kuljetusvälineiden, hotellien  ja muiden matkailupalvelujen taso vaihtelee huomattavasti maasta toiseen eikä yhtenäisiä luokitusperusteita ole olemassa.

- uudelleen vahvistamaan lentomatkansa ja tarkistamaan mahdolliset aikataulunmuutokset, jotka ovat tapahtuneet matkan aikana.

- saapumaan lentokentille ajoissa lähtöselvitystä varten (tarkista vaadittu aika vahvistaessasi lentoasi).

- saapumaan sovittuina aikoina hotelleihin, retkille, muille kuljetuksille sekä noudattamaan palveluntuottajan antamia ohjeita. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajan laiminlyönneistä tai myöhästymisistä johtuvista vahingoista.

- huomioimaan tarvittavat passi-, viisumi-, terveys- ja valuuttamääräykset.

- ilma- ja merikuljetuksissa tapahtuvien vahinkojen osalta noudatetaan ilmakuljetus- ja merilainsäädännön mukaisia vastuunrajoituksia.

- lentokenttien lähtöverot ja muut paikallisten viranomaisten määrittelemät maksut suoritetaan paikan päällä eivätkä ne sisälly tilausvahvistuksessa mainittuihin hintoihin.

PASSIT JA VIISUMIT

Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi. Esitteen tiedot viisumivaatimuksista koskevat Suomen kansalaisia ja ovat olleet voimassa esitteen painatushetkellä.  Muutokset mahdollisia.

PALVELUHINNASTO

Kootessamme tilaustyönä matkoja ja tilatessamme asiakkaillemme palveluja veloitamme seuraavat palvelumaksut:

- hotellit, retket, autonvuokraus ym. maapalvelut ja risteilyt EUR 15 / sähköposti tai fax, EUR 25 / puhelu

- risteilyiden varauskulu EUR 150 / henkilö

- mikäli jo tilatut palvelut peruutetaan peritään tilaamisesta ja peruuttamisesta aiheutuneet kommunikaatiokulut (EUR 15/ viesti) sekä muut mahdolliset peruutus- ja muutoskulut yllä olevien peruutusehtojen mukaisesti.

- laskutuslisä EUR 10.

- lentovarauksiin ennen lipunkirjoitusta tehtävät muutokset: ensimmäinen muutos veloituksetta, seuraava EUR 5/muutos.

- lentovarauksiin lipunkirjoituksen jälkeen tehtävät muutokset EUR 75/ lippu (edellyttäen, että palveluntuottajan ehdot sallivat muutoksen, lisäksi peritään palveluntuottajan kulut).

- mikäli lentoyhtiö tekee varaukseen sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät lentolipun uudelleen kirjoittamista perimme uudelleenkirjoittamisesta EUR 100 / lippu. Lentolippua lunastettaessa maksettavalla muutosturvamaksulla EUR 25 / henkilö voi välttää uudelleenkirjoittamiskulut. Tätä maksua ei palauteta.

- mikäli lentoreitityksessä on sellaisia lentoja, joille ei voida kirjoittaa lippua toimistossamme perimme lipun hankinnasta EUR 50 / lippu.

- kirjoitetun matkalipun tai muun matkadokumentin hyvitys EUR 100 (edellyttäen, että palveluntuottajan ehdot sallivat takaisinmaksun, lisäksi peritään palveluntuottajan kulut)

- hyvityksen anominen käyttämättä jääneistä matkadokumenteista EUR 100 (edellyttäen, että palveluntuottajan ehdot sallivat takaisinmaksun).

- asiakkaan pyynnöstä kirjoitettavat todistukset (esim. vakuutusyhtiölle), lentolippukopioiden toimittaminen (esim. mailinkeruuohjelmien varten) EUR 30 / kirje tai lippu.

 

NEUVONTAPALVELU

Niille matkustajille, jotka haluavat koota matkapakettinsa itse eri lähteistä tarjoamme neuvontapalvelua matkan suunnitteluun. Palvelun hinta on EUR 150 ensimmäiseltä 1,5 tunnin jaksolta ja sen jälkeen EUR 75 / tunti. Matka-asiantuntijamme kertoo matkakohteen erityispiirteistä, neuvoo matkareitin ja ajankäytön suunnittelussa, antaa henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvat matkavinkit ja eväät onnistuneen matkan kokoamiseen. Mikäli asiakas konsultaation jälkeen päätyy tilaamaan matkansa (lennot ja maajärjestelyt) Aktiv-Resorin valikoimista, hyvitetään konsultaatiomaksu loppumaksun yhteydessä.

Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa esitetietoja, hintoja, palvelumaksuja ja sopimusehtoja ennen matkasopimuksen tekemistä. Emme vastaa esitteen mahdollisista painovirheistä. Nämä ehdot on laadittu 20.9.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Toimistomme on IATA-valtuutettu, valmismatkarekisterissä (rek. no. 111/88 Mj), Suomen Matkatoimistoalan Liiton ja PATA:n (Pacific Asia Travel Association) jäsen.

Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy